CLINICA BASEL Salut i Bellesa Mollerussa Lleida

JORNADA – NOVES TECNOLOGIES PER A LA SALUT  

17/04/2019

JORNADA – NOVES TECNOLOGIES PER A LA SALUT  

MOLLERUSA Dissabte 11 de Maig del 2019 

La ponència teòrica estarà a càrrec del Dr. M. Maig, inventor del SISTEMA NEURALTER d'ones harmòniques escalars i director d'Equips Científics i d'Electromedicina. Les demostracions pràctiques s'efectuaran en la CLÍNICA BASELL per professionals de la clínica.

S'expedirà DIPLOMA acreditatiu d'assistència a la JORNADA.


PROGRAMA

10.00 a 14.00 LA DIATERMIA FOCALITZADA

- Principis físics
- Efectes biològics
- Tractaments de salut
- Tractaments estètics
- Contraindicacions
- Preguntes
- Descans per a menjar

16.00 a 20.00  LES ONES HARMÒNIQUES ESCALARS

- Com entendre aquesta nova tecnologia de salut
- Assajos i seguretat
- Principis físics del SISTEMA NEURALTER d'ones harmòniques
- Tractaments amb ones harmòniques
- Preguntes
- Practiques amb DIATERMIA FOCALITZADA i ONDAS ARMONICAS (NEURALTER)
- Clausura de la jornada i lliurament de diplomes.


A causa de l'ajustat del temps, es prega puntualitat als assistents. La jornada començarà a l'hora prevista, les persones que arribin després del començament perdran els temes tractats fins a aquest moment 
PLACES LIMITADES, RESERVES A CLÍNICA BASEL 
973 803 955