CLINICA BASEL Salut i Bellesa Mollerussa Lleida
MEDICINA BIOLÒGICA


La MEDICINA BIOLÒGICA és un nou paradigma mèdic fruit de la fusió de la fisiopatologia oficial i l'experiència clínica mil·lenària de la medicina tradicional xinesa. Després d'anys d'investigació i desenvolupament s'ha creat un mètode de diagnòstic i tractament que aclareix la comprensió de cada ésser humà malalt o potencialment malalt i proporciona els mitjans (fitoterapèutics) perquè ell mateix es sani. Completa, acompanya i aclareix qualsevol teràpia.

El diagnòstic biològic expressa no només el més genuí sinó l'únic sistema de coneixement de l'ambient intern en el qual es desenvolupa la salut i la malaltia en tot ésser humà. Per tant, és el mètode per conèixer les causes de la malaltia. De tota malaltia.

La vida en l'ésser humà es manifesta de diverses maneres i diferents dimensions integrades que quan s'expressen en tota la seva plenitud mostren un individu feliç, segur i savi.

Cada persona viu amb les seves limitacions intrínseques i els seus condicionaments externs. El progrés humà és el que condueix cap a la plenitud de la vida, superant i transcendint totes les limitacions i condicionaments. La malaltia és fruit del desequilibri dels factors vitals i, per recuperar l'equilibri relatiu que el condueixi a la plena salut, haurà de recuperar l'harmonia de totes les dimensions de la persona: física, energètica, psíquica i espiritual.

Medicina és la que cura, i cura el que va a les arrels del problema o patologia i atén el pacient d'una manera integral sense escatimar mitjans.