CLINICA BASEL Salut i Bellesa Mollerussa Lleida
UNITAT DE SÍNDROME DE SENSIBILITZACIÓ CENTRAL

Les Síndromes de Sensibilització Central (SSC) és el nom que rep un conjunt de síndromes entre els quals, els més rellevants són la fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, sensibilitat química múltiple i electrosensibilitat.
Aquest conjunt de malalties de darrer reconeixement i de prevalença cada vegada més alta, són patologies cròniques, d'origen desconegut i especialment invalidants.
Les SSC són malalties cròniques que tenen períodes d’intensificació dels símptomes, fan emmalaltir homes i dones de totes les edats i alteren la vida de la persona en tots els àmbits, causant-li cansament extrem –físic i mental-, insomni, problemes de memòria i, en alguns casos, aïllament. Actualment, a Catalunya podria haver-hi prop de 200.000 persones afectades de fibromiàlgia, unes 45.000 amb la síndrome de fatiga crònica i unes 10.000 amb sensibilitat química múltiple (dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya).
A Clínica Basel us oferim un tractament multidisciplinar format per professionals de la medicina, psicologia, rehabilitació, així com d’altres especialitats que es considerin necessàries i adequades a cada cas.